Projects
หลายคนคงงงอยู่ว่าขนาดของลวดนิกเกิล (Nickel Strips) เท่าไรดีที่เหมาะสมกับการใช้งาน หากใช้ผิดไซส์ผิดขนาดจะเกิดผลเสียอย่าง อันตรายไหม หรือใช้ไซส์ใหญ่เกินไปจะสิ้นเปลืองไปรึเปล่า ทำไมถึงต้องเลือกขนาดไซส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน จำนวน ขนาดของลวดนิกเกิล (Nickel Strips) ที่คุณจะติดตั้ง ความต้องการของระบบนั้นขึ้นอยู่กับกระแสไฟที่คุณวางแผนที่จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เท่าไร เมื่อคุณรู้จำนวนและกระแสไฟที่ต้องการใช้แล้ว คุณต้องรู้ว่าลวดนิกเกิลแต่ละขนาดสามารถรับกระแสไฟสูงสุด (Max. Current [...]
เหตุผลหลักว่าทำไมผู้ผลิตแบตเตอรี่แพ็คจึงใช้การเชื่อมแบบสปอต (Spot welding) ก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เร็วมาก ไม่มีการเตรียมพื้นผิว ไม่ต้องรอหัวแร้งร้อน ไม่ต้องทำความสะอาด อันตรายและความเสียหายน้อยกว่า การบัดกรีด้วยมือ (Soldering) เป็นกระบวนการที่แพง จากที่กล่าวมา ให้เรามาลองพิจารณากระบวนการที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมกันดีกว่าคับ อย่างเช่น พลังงานของการสปอต (Spot welding energy) หรืออย่างน้อยสุดก็เท่ากับพลังงานของการบัดกรี [...]
0

TOP

X