BMS
Battery Management System (BMS) ในแบตเตอรี่ คือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ใช้ในการจัดการแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (แบตเตอรี่แบบแพ็ค) ซึ่งมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับจำนวนอนุกรมแบตเตอรี่ที่จะใช้งาน คล้ายกับวงจรป้องกันแบตเตอรี่ PCB Protected แบบเซลส์เดียว แต่ถ้าพูดถึงวงจร BMS จะหมายถึงการต่อแบตเตอรี่หลายก้อน แบตเตอรี่แบบแพ็ค [...]
วงจรป้องกัน PCB Protected หรือเรียกกันว่าแบตเตอรี่แบบมีวงจรนั้นจะมีหลายขนาดหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับการใช้งาน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนี้จะฝังไว้ภายในตัวแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันผู้ใช้ระหว่างการใช้งาน วงจรจะทำหน้าที่สำคัญๆ 3 อย่าง ได้แก่ คอยป้องกันการใช้งานที่กระแสเกิน (Over Current Protection) ป้องกันแรงดันการชาร์จไฟเกิน (Over Charge Voltage Protection) [...]
0

TOP

X