(1คู่) ขั้วต่อแบต XT60H XT90H ขั้วแบตเตอรี่ RC ปลั๊กเสียบ ปลั๊ก XT60 XT90 แบบมีฝาปิดป้องกันการช็อต
0

TOP

X