วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน

จัดส่งวันเดียวกับวันที่ชำระเงิน ตัดรอบทุกเที่ยงวันทุกวัน  จันทร์ – เสาร์ ไม่นับรวมวันหยุด

ชำระเงินผ่านธนาคาร