ทำไมจึงต้องใช้การสปอตแบตเตอรี่แทนการบัดกรี Spot welding vs Soldering
0

เหตุผลหลักว่าทำไมผู้ผลิตแบตเตอรี่แพ็คจึงใช้การเชื่อมแบบสปอต (Spot welding) ก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เร็วมาก ไม่มีการเตรียมพื้นผิว ไม่ต้องรอหัวแร้งร้อน ไม่ต้องทำความสะอาด อันตรายและความเสียหายน้อยกว่า การบัดกรีด้วยมือ (Soldering) เป็นกระบวนการที่แพง จากที่กล่าวมา ให้เรามาลองพิจารณากระบวนการที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมกันดีกว่าคับ อย่างเช่น พลังงานของการสปอต (Spot welding energy) หรืออย่างน้อยสุดก็เท่ากับพลังงานของการบัดกรี (Soldering energy) ตามกฏของฟิสิกส์ สมมติเราสปอตมัน พลังงานจะต้องกระจายไปสู่เซลล์ มันไม่สามารถหายไปในอากาศปกติได้ มันจะผ่านเข้าไปในเซลส์และที่คิดอย่างนั้นเพราะว่าการสปอต (Spot welding) มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ตามลำดับเป็น 10/100milliseconds) ในความจริงพลังงานที่เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นจะต้องใช้วัตต์ที่มากกว่าด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้พลังงาน 100 joules ใน 1ms นั่นคือเราต้องใช้วัตต์มากกว่า 100 joules ใน 1s (100,000 watts vs 100 watts.) นั่นเอง สรุปก็คือ การสปอตนั่นจะใช้พลังงานมากกว่าการบัดกรี เพราะว่ากระบวนการการสปอตนั่นมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยววิ แถบนิกเกิลหรือทองแดงยังไม่ทันร้อนหลอมละลายติดกัน ไม่เหมือนการบัดกรีที่สามารถแช่ทิ้งไว้ให้ตะกั่วค่อยๆหลอมละลายได้ ซึ่งตอนนี้เราจะมาเปรียบเทียบความร้อนที่เกิดขึ้นจากการสปอต (Spot welding) และการบัดกรี (Soldering) สมมติ 1 joule เท่ากับ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 0.24C ต่อน้ำ 1g แล้วลองสปอตแถบนิกเกิลในน้ำประมาณที่ระบุไว้ข้างต้น แล้ววัดการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อวัดการผลิตพลังงานต่อวินาที (joules) โดยการสปอต การบัดกรีก็ทำเหมือนกัน คือการบัดกรีในน้ำปริมาณที่ระบุไว้ เมื่อถึงจุดหนึ่งหัวแร้งจะสร้างจูลเพิ่มเติมโดยเพียงแค่จับมันไว้ในน้ำนานเกินไป ซึ่งสรุปได้ว่าการใช้การบัดกรีจะเกิดอุณหภูมิที่สูงกว่าเพราะเราแช่มันนานกว่านั่นเอง โดยอุณหภูมิที่ว่านี้มีผลกระทบต่อแบตเตอรี่อย่างแน่นอน เพราะอาจทำให้เซลส์แบตฯเสียหายเพียงแช่หัวแร้งนานเกินไป

Leave a Comment

0

TOP

X